Adli Psikiyatri de Sıkça Sorulan sorular

Hastanemizde Adli Psikiyatri Ünitesi, noter, tapu müdürlükleri ve mahkeme isteğiyle sağlık kurulu düzenlenmesi ve tedavi gibi hukuk sistemimizle ilişkili psikiyatrik bilirkişilik ve tedavi hizmetlerini sürdürmektedir.

Adli psikiyatri polikliniklerinde ayrıca tutuklu ve hükümlülere de tedavi ve bilirkişilik hizmeti verilmekte, cezaevinden kolluk kuvvetleriyle getirilen bu olgular da muayene edilmektedir.

Adli Psikiyatri Ünitesinin ilk değerlendirme noktası Adli Psikiyatri Polikliniği olup mesai saatleri içinde telefonu 0(212) 543 65 65’den 1116’dır.

Noterde İşlem Yapabilmek İçin Psikiyatri Sağlık Raporu Nasıl Alınabilir? 

Gerekli evraklar:

 • Noterden hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazılmış yazı (Notere başvurularak alınacak)
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler
 • Muayene ve rapor ücreti
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Pazartesi Salı ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Adli Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • İşlem yapmasına psikiyatrik açıdan engel olmayan kişilere ilişkin raporlar aynı gün öğleden sonra verilerek kişi notere giderek işlemini yapabilmektedir.

Tapuda İşlem Yapabilmek İçin Psikiyatri Sağlık Raporu Nasıl Alınabilir? 

Gerekli evraklar:

 • Tapu Müdürlüğü’nden hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hitaben yazılmış yazı (Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak alınacak)
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler
 • Muayene ve rapor ücreti
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Pazartesi Salı ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Adli Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • İşlem yapmasına psikiyatrik açıdan engel olmayan kişilere ilişkin raporlar aynı gün öğleden sonra verilerek kişi ilgili tapu müdürlüğüne giderek işlemini yapabilmektedir.

Vesayet İçin Mahkemenin İstemiş Olduğu Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınabilir?

Gerekli evraklar:

 • Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişinin vesayeti hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazılmış yazı
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler
 • Varsa sağlık güvencesi belgesi (SSK, Bağkur, SGK, Emekli Sandığı,Yeşilkart )
 • Sağlık güvencesi yoksa muayene ücreti ve gerekirse tetkik ücretleri
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Pazartesi Salı ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Adli Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

Aile Mahkemesi’nden Sevk Edilerek Psikiyatri Raporu Düzenlenmesi İstenmesi Durumunda Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

Gerekli evraklar:

 • Aile Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişi hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazılmış yazı
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler
 • Muayene ücreti ve gerekirse tetkik ücretleri
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Pazartesi Salı ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Adli Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

Mahkemelerin “Koruma Ve Tedavi” (TCK 32. ve 57. Maddesi) Amacıyla Hastaneye Gönderme Kararı Olduğunda Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın kişi hakkında “TCK’nun 32. ve 57. maddesine göre mahkemenin koruma ve tedavi” kararını içeren ve hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazmış olduğu yazı ve ilgili mahkeme kararının bir örneği
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin son hali)
 • Kişinin Adli psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen Çarşamba sabah 08.00’da başvurusunun sağlanması uygundur.
Yatırılarak koruma tedavisi acil olarak gereken olgular yatırılır, acil yatış gerekmeyenlere ise randevu verilir. Yatırılarak yapılan tedavi sonucunda toplum için psikiyatrik hastalığa bağlı tehlikeliliği önemli derecede azalmış olanlar hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenir ve mahkemeye gönderilir. Mahkeme kişinin hastaneden çıkıp çıkamayacağına ilişkin kararını hastaneye gönderir.

 

Mahkemelerin Ceza Sorumluluğu (TCK 32. ve 57. Maddeleri ve-veya CMK 74. Madde) Hakkında Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi İçin Hastaneye Gönderme Kararı Olduğunda Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın kişi hakkında varsa “mahkemenin gözlem” kararını içeren ve hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazmış olduğu yazı
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Dava dosyası veya soruşturma dosyası
 • Kişinin adli psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen sabah başvurusunun sağlanması uygundur.
Mahkemenin yatırılarak gözlem yapılmasını istediği (Ceza Muhakemesi Kanunu 74. Madde) kişiler durumu hakkında tıbbi kanaat oluşmadıysa hastaneye yatış randevusu verilir ve randevu günü yatırılarak gözlemi yapılır ve sağlık kuruluna sevkedilir (Yatış süresi birkaç günden 3 aya kadar değişebilir). Sağlık kuruluna girdiklerinde eğer tedavilerinin yatırılarak devam etmesi gerekmiyorsa hastaneden çıkarılır. Rapor mahkemeye gönderilir.

 

Savcılık Tarafından İstenen “Sosyal Şifa” Kontrol Muayeneleri İçin Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

Gerekli evraklar:

 • Savcılıktan alınan sosyal şifa değerlendirmesi için sevk kararı (İlk yapılacak kontrol için)
 • Hastanemize dilekçe ile başvuru
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Hastanemiz sağlık kurulu günleri Pazartesi Salı ve Perşembe günleri olup ilgili kişi için Adli Psikiyatri polikliniklerimizden önceden telefonla veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
 • Poliklinikte muayene ve tetkiklerden sonra doktorun belirttiği gün öğle saat 13.00’da başlayan sağlık kuruluna kişinin girmesi gerekmektedir.
 • Raporlar mahkemeye gönderilmektedir.

Yukarıdakiler Dışında Mahkemelerin Psikiyatri Raporu Düzenlenmesini İstemesi Durumunda Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?

Gerekli evraklar:

 • Savcılığın veya mahkemenin kişi hakkında “mahkemenin hangi sebeple psikiyatri raporu istediğini” içeren ve hastanemize (Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi)  hitaben yazmış olduğu yazı
 • Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (Kişinin yeni çekilmiş son hali)
 • Dava dosyası veya soruşturma dosyası
 • Kişinin adli psikiyatri polikliniklerine hafta içi mesai saatleri içinde tercihen sabah başvurusunun sağlanması uygundur.