Beyin ve Sinir Cerrahisi


 

60 servis yatağı, 8 yoğun bakım yatağı, acil polikliniği, 4 polikliniği ve 3 ameliyathanesiyle müstakil bir binada hizmet veren Nöroşirürji kliniği, yılda ortalama 2800 ameliyatın yapıldığı, ülkenin en önemli beyin ve sinir cerrahisi kliniklerindendir. Ülkemize çok sayıda uzman hekim yetiştiren klinikte halen uzmanlık eğitimi sürmektedir. Aşağıda sıralanan alanlarda hizmet verilmektedir.
Disk hastalıkları ve dejeneratif omurga hastalıkları (Bel ve boyun fıtıkları): Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları.
Travmalar: Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısında acil cerrahi müdahaleler.
Beyin ve omuriliğin damar hastalıkları: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon (avm) ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intraserebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’ler.
Nöroonkoloji: Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler. 
Kalvaryum lezyonları ve kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları.
Nöroendoskopi ve hidrosefali tedavisi: Şant ameliyatları ve nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy, araknoid kistlerin fenestrayonu.
Fonksiyonel nöroşirurji: Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovaskülar dekompresyon, vagal sinir stimülatörü yerleştirilmesi, epilepside (sara hastalığı) cerrahi tedavi. 
Periferik sinir cerrahisi: Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisi.