Psikiyatri

Hastanemizde Adli Psikiyatri Ünitesi, noter, tapu müdürlükleri ve mahkeme isteğiyle sağlık kurulu düzenlenmesi ve tedavi gibi hukuk sistemimizle ilişkili psikiyatrik bilirkişilik ve tedavi hizmetlerin...

Bu birimlerde ATÜ'nde muayenesi yapılarak spesifik tanıların konulduğu hastalar, muayeneyi yapan doktor tarafından düzenlenen bir sevk belgesiyle başvuruları sonrası randevu verilerek değerlendirilirl...

Bir psikiyatri uzmanı, üç psikiyatri asistanı, iki hemşire, beş güvenlik görevlisinden oluşan ekiple 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Her birinde bir psikiyatri uzmanı bulunan 34 poliklinikte hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında 18 yaş ve üstündeki hastalara hizmet verilmektedir.

İletişimi artırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırarak araştırmacıların olanaklarını artırmak amacıyla ortaya çıkan internet, tahmin edilenden hızlı yaygınlaşması ve popülaritesinin yüksek olması ned...

Zeytinburnu ilçesi sınırlarında ikamet eden ve "Ağır Ruhsal Hastalık" grubu içinde yer alan tanılardan birisi konmuş hastalardan merkezimize kayıt yaptıranlar faydalanabileceklerdir.

Bakırköy ilçesi sınırlarında ikamet eden ve "Ağır Ruhsal Hastalık" grubu içinde yer alan tanılardan birisi konmuş hastalardan merkezimize kayıt yaptıranlar faydalanabileceklerdir.