Nöroloji Kliniği

3 ayrı yataklı servisi, acil servisi, genel ve özelleşmiş poliklinik üniteleriyle ülkemizin en önemli Nöroloji Kliniklerinden birisidir. Yoğun bakım ünitesi ve 2 Nöroloji servisinden oluşan 50 yatak kapasiteli Yıldırım Aktuna binası, ayrıca 21 yataklı tek katlı bir Nöroloji servisi, müstakil bir Nöroloji Acil servisi, genel ve özelleşmiş poliklinikleri, nörofizyoloji laboratuarı ve uyku bozuklukları Merkezi (UYEPAM) ile her türlü Nörolojik Hastalığın tanı, tedavi ve izlem çalışmalarının yapılabildiği bir Nöroloji Kompleksi’dir.

 

BRSHH Nöroloji Birimleri, uzman kadrosuyla genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle, kas hastalıklarını incelemekte, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını yapmakta, aynı zamanda uzmanlık eğitimi vermektedir. Birim, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşme gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Bu faaliyetler sırasında eğitim fonksiyonunu da sürdüren klinikte, halen 25 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir.