Adli Psikiyatri Servisleri


Tutuklu servisi: Tutuklu ya da hükümlü olup bir psikiyatrik hastalığı olan ya da olması muhtemel kişilerin kaldığı, güvenliğini ceza infaz kurumunun sağladığı güvenlikli servistir.
Mazhar Osman Servisi (33.Servis): Suç işleyen ve psikiyatrik hastalığının olup olmadığı, varsa suçu bu hastalığın etkisi altında işleyip işlemediği sorulan kişilerin ilk gözlem servisidir. Erkek servisi olarak hizmet veren bu birimde kabul edilen kişinin psikiyatrik tanı-ayırıcı tanıya yönelik psikiyatrik muayene, müşahade ve tetkikleri yapılmakta ve varılan karar sağlık kurulu onayıyla ilgili merciiye bildirilmektedir.
40. Servis: 33. Serviste verilen hizmetlerin ve işleyen sürecin kadınlar için yapıldığı birimdir.
22, 10 ve 38. Servislerde suç işleyen ancak bu suçu psikiyatrik hastalığının etkisi altında işlediğine karar verilen ve suçun niteliğine göre mahkemece koruma ve tedavi kararıyla gönderilen hastaların bulunduğu servislerdir. Buralarda hastaların tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. 22. Ve 10. Servisler güvenlikli servisler olup burada kalmakta olan hastaların tıbbi bir gerekçe olmaksızın servislerinden çıkmalarına izin verilmemektedir. 38. Serviste ise uzun yıllardır hastanemizde yaşayan koruma tedavi kararı altındaki hastalardan kimsesi ve gidecek yeri olmayan hastalar bulunmaktadır.

34. Servis: Koruma ve tedavi kararı nedeniyle hastanemize gönderilen hastalardan tedavi sürecinin tamamlanmasına yaklaşan hastaların dış dünyaya adaptasyonu amacıyla alındığı ve rehabilite edildiği düşük güvenlikli servistir.

 

KLİNİK ŞEFİ
UZM. DR. AHMET TÜRKCAN

BAŞASİSTANLAR
UZM. DR. EMİNE FÜSUN SÜER ÖZDEMİR
UZM. DR. FATİH ÖNCÜ
UZM. DR. MEHMET CAN GER
UZM. DR. OSMAN HALUK ARSLAN
 
UZMANLAR
UZM. DR. ALEV AKTÜRK
UZM. DR. ALİ KEYVAN
UZM. DR. BERNA ÖZEN
UZM. DR. MELTEM BAYRAK UZUNKAYA
UZM. DR. AHMET COŞKUN